logo_ny
Välkommen Kontakt

Intergrund är ett privatägt företag som i drygt tre decennier arbetat med olika typer av förstärknings och grundläggningsarbeten i Sverige, Danmark och Tyskland.

Vi har specialiserats oss på olika typer av borrningsarbeten där utveckling och tillverkning av egna maskiner är ett måste för att kunna lösa alla uppgifter på ett effektivt sätt.

Vi har utfört över 2 000 olika grundläggningsentreprenader med borrade grundplintar. Arbetet dimensioneras utifrån de geotekniska förutsättningarna.

| Kontakt